Hydromirex - budowa i obsługa infrastruktury gazowejHydromirex - budowa i obsługa infrastruktury gazowej

+48 (34) 314 57 31

biuro@hydromirex.pl

Nasz oferta

Hydromirex - sieci i przyłącza gazowesieci i przyłącza gazowe

Firma Hydromirex zajmuje się budową oraz modernizacją sieci gazowych z rur stalowych i polietylenowych wraz z przyłączami gazowymi niskiego, średniego i średniego podwyższonego ciśnienia dla Polskiej Spółki Gazownictwa.

Firma Hydromirex wykonuje również na zlecenie inwestorów prywatnych przyłącza i wewnętrzne instalacje gazowe do budynków jednorodzinnych, wielorodzinnych oraz obiektów przemysłowych budując instalacje technologiczne.

Hydromirex - stacje gazowestacje gazowe

Hydromirex - stacja gazowa

Firma Hydromirex bazując na wieloletnim doświadczeniu oferuje dostawę gotowych stacji pomiarowych i redukcyjnych we wskazane miejsce jak również uruchomienie stacji. Firma Hydromirex oferując Państwu stacje gazowe zapewnia wykonanie kompleksowego zagospodarowania terenu wokół stacji zgodnie ze standardami technicznymi .

Specjalizujemy się w budowie i modernizacji stacji pomiarowych i redukcyjno-pomiarowych I i II stopnia redukcji, zabudowując układy w obudowach kontenerowych własnej produkcji lub gotowych prefabrykatach. W naszych stacjach zabudowujemy kompletne układy transmisji danych, układy pomiarowe i nawanialnie gazu.

Firma Hydromirex realizuje również kompleksowe usługi związane z dostarczeniem układów technologicznych w postaci zespołów i punktów gazowych na zlecenie klientów indywidualnych w tym przypadku produkt dostosowany jest do indywidualnych potrzeb Inwestorów, który otrzymuje gotowy wariant rozwiązań już na etapie projektowym.

Przy budowie stacji gazowych uwzględniamy zarówno rozwiązania własne jak i podzespoły wiodących firm branży gazowej takich jak:
- Tartarini
- Pietro Fiorentini
- Common
- Plum

Proces produkcji stacji gazowych realizowany jest przez pracowników posiadających wszelkie niezbędne uprawnienia, certyfikowane przez UDT, a każdy produkt poddawany jest nadzorowi nad prawidłowością procesów spawalniczych przez wykwalifikowaną kadrę dozorową.

Hydromirex - galeria realizacji Hydromirex - galeria realizacji

Firma Hydromirex świadczy również usługi w zakresie obsługi technicznej stacji gazowych, oferując przeprowadzenie przeglądów, prób działania, naprawy ciągów technologicznych , regulacje bądź naprawę urządzeń redukcyjnych, kotłowni oraz instalacji elektrycznej i odgromowej.

Nasza firma oferuje swoim Klientom opcje przygotowania stacji gazowych i rurociągów technologicznych do odbiorów i obowiązkowych przeglądów wykonywanych przez Urząd Dozoru Technicznego.

Nasza firma ciesząc się opinią rzetelnego wykonawcy mając cały czas na uwadze dynamiczny rozwój w dziedzinie gazownictwa uczestniczy od 2013 w realizacji projektów związanych z budową i uruchomieniem stacji regazyfikacji LNG, dostarczając stacje redukcyjno-pomiarowe dla mobilnych stacji regazyfikacji LNG.

Hydromirex - sieci wod-kansieci wod-kan

Nasza firma oferuje realizacje robót budowlano-montażaowych związanych z:
- budową sieci wodociągowych
- przyłączy wodociągowych do budynków
- przykanalików sanitarnych i deszczowych
- zabudowę węzłów wodomierzowych

Gwarantujemy terminowość i wysoką jakość świadczonych usług. Posiadając dużą wiedze i profesjonalny sprzęt zapewniamy bezproblemową obsługę wykonywanych instalacji.

Hydromirex - przewierty sterowane i przeciskiprzewierty sterowane i przeciski

W ciągu ostatnich lat coraz bardziej popularne stają się przewierty sterowane jako bezwykopowa metoda układania sieci podziemnych. Liczba prac zaadaptowanych lub zaprojektowanych pod technologię horyzontalną przewiertów sterowanych rośnie w szybkim tempie.

Nasza firma korzysta z wysokiej klasy wiertnicy horyzontalnej firmy VERMEER model D24x40 Series II, wyposażoną w zestaw płuczkowy wraz z mieszalnikiem oraz w lokalizator głowicy wiercącej. Dzięki jej wykorzystaniu możemy zaoferować państwu usługi w zakresie wykonania przewiertów sterowanych pod drogami, torami, rzekami, zbiornikami wodnymi, bagnami, gęsto zabudowanymi terenami miejskimi o dużym zagęszczeniu mediów.

Wiertnica której używamy pozwala na wykonanie przewiertów od małych średnic 50mm i małych odległości, np.20-30 metrów, do dużych średnic 450 mm i dużych odległości 200 metrów.

Zalety wykorzystania metody przewiertu sterowanego:
- sprawna i szybka metoda układania instalacji podziemnych
- ograniczenie zniszczeń: w środowisku naturalnym, na powierzchni dróg i innych podłoży
- możliwość układania sieci pod każdą przeszkodą: podziemną i naziemną, ciekami wodnymi
- optymalizacja kosztów wykonania inwestycji
- minimalne zakłócenia w ruchu ulicznym
- wysokiej klasy sprzęt oraz doświadczona kadra gwarantują powodzenie nawet najtrudniejszego przewiertu.

Zakres prac jaki wykonujemy metodą przewiertu sterowanego:
- budowa gazociągów z rur PE
- budowa sieci wodociągowych z rur PE
- budowa kanalizacji teletechnicznych jedno i wielowarstwowych
- budowa ciągów kanalizacji tłoczonej
- przejścia rurami osłonowymi pod kable dla potrzeb energetyki
- przejścia wielootworowe dla potrzeb telekomunikacji
- przejścia dla potrzeb melioracji

Przeciski

Urządzenie przeciskowe przeznaczone jest do drążenia przelotowych i ślepych otworów poziomych i skośnych w zagęszczanych gruntach na głębokościach 1,3m i więcej od powierzchni. W gruntach dających się zagęścić głębokość przecisku może być mniejsza. Otwory mogą być drążone dla układania bezwykopowego instalacji poziemnych bez naruszenia powierzchni gleby, nawierzchni dróg i budowli naziemnych, jak również dla innych celów budowlanych.

Przeznaczenie:
- wykonywanie mini tuneli o średnicy 130mm w gruntach z możliwością poszerzenia średnicy tunelu w drugiej operacji do max 225mm
- wbijanie rur w zakresie 80-225mm
- instalacja w ziemi rur PE i stalowych

Hydromirex - dział projektowydział projektowy

Pracownicy działu projektowego firmy Hydromirex posiadając odpowiednie kwalifikacje zawodowe oraz doświadczenie w branży projektowo-konstrukcyjnej wykonują kompleksowe usługi w zakresie:
- sieci gazowe
- sieci wodociągowe
- przyłącza gazowe
- przyłącza wodociągowe
- wewnętrzne instalacje gazowe w budynkach przemysłowych jedno-wielorodzinnych
- kotłownie gazowe
- stacje pomiarowe gazu
- stacje redukcyjne gazu I i II stopnia redukcji

Każda nasza dokumentacja projektowa swoim zakresem obejmuje:
- w przypadku obiektów liniowych projekt tymczasowej zmiany organizacji ruchu na czas prowadzenia robót w drogach publicznych
- przedmiar robót
- kosztorys inwestorski
- wszelkie uzgodnienia branżowe
- koordynacja usytuowania uzbrojenia
- pozwolenie na budowę

Realizując projekty dla klientów indywidualnych czynnie uczestniczymy przy uzyskaniu warunków przyłączenia do sieci gazowej w imieniu klienta uzyskujemy opinie kominiarską oraz materiały z ośrodka tj. mapy zasadnicze, ewidencyjne, wypisy z rejestru gruntów.

Każdy nasz projekt wykonany jest przy użyciu profesjonalne oprogramowania AutoCAD, projekty poprzedzone są sporządzeniem szczegółowej inwentaryzacji instalacji w budynkach co pozwala przedstawić Klientowi optymalną opcję rozwiązań projektowych.

Projektowanie stacji gazowych obejmuje Projekty Budowlano – Wykonawcze Stacji Gazowych redukcyjnych i pomiarowych wraz z układem AKPIA, układów obejściowych i zaporowo upustowych, instalacje elektryczną, budowlano-konstrukcyjną.

Hydromirex - wynajem sprzętu budowlanegowynajem sprzętu budowlanego

Firma Hydromirex posiadając szeroką gamę sprzętu budowlanego oferuje wynajem sprzętu budowlanego oraz samochodów dostawczych i ciężarowych.